Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Trang Thầy Đỗ Đức Ngọc

 Video các Bài tập Khí Công Chửa Bệnh

7 Bài đầu chỉnh thần kinh http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk
Bài tập tĩnh công http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU
Chachacha 1 bước http://www.youtube.com/watch?v=9XOHTuyzVRg
Chachacha 2 bước http://www.youtube.com/watch?v=TNWPWgl6Lj4
Cúi ngửa 2 nhịp (10 lần) http://www.youtube.com/watch?v=W3kv5zMzl1E
Cúi ngửa 4 nhịp (10 lần) http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A
Đá chân http://www.youtube.com/watch?v=rVXWXP2iwaE
Dậm chân luyện trí nhớ http://www.youtube.com/watch?v=d0EKHEl8uHM
Dậm chân phía sau http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI
Dậm chân phía trước http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI
Đề khí nhón gót http://www.youtube.com/watch?v=dt7IPqJNfww
Dịch cân kinh 2 nhịp http://www.youtube.com/watch?v=bN31cpAoWV0
Dịch cân kinh 4 nhịp http://www.youtube.com/watch?v=NHcWCgAKmAI
Điều chỉnh thăng bằng http://www.youtube.com/watch?v=ecZBwlVc4Zg
Điều hòa âm dương vịn ghế http://www.youtube.com/watch?v=TcBC2jh3xwU
Điều hòa hơi thở http://www.youtube.com/watch?v=rVCNZARKRvk
Điều khí http://www.youtube.com/watch?v=QAK8tCVoIbE
Đứng hát kéo gối lên ngực http://www.youtube.com/watch?v=KO1PWscjaxU
Hạc tấn mở mắt http://www.youtube.com/watch?v=EbJuXn2PhYQ
Hạc tấn nhắm mắt http://www.youtube.com/watch?v=0D7Llv2_boY
Hạc tấn nhắm mắt nhảy http://www.youtube.com/watch?v=1U8hzkm5s20
Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM
Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng (trong lớp) http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk
Kích thích thần kinh đầu http://www.youtube.com/watch?v=byvMxNpZ0Mg
Nằm thư giãn http://www.youtube.com/watch?v=bbNaxTy_2K0
Nạp khí ngũ hành http://www.youtube.com/watch?v=wISU98VS9Vk
Nạp khí trung tiêu http://www.youtube.com/watch?v=GG-PeKmuoGg
Nạp khí trung tiêu http://www.youtube.com/watch?v=Bo2vj22WDug
Ngũ hành tấn http://www.youtube.com/watch?v=7Zb8mQiqihQ
Quay vặn khớp vai http://www.youtube.com/watch?v=_-A3T7ZbtKM
Tập thở khí công chữa bệnh và khí công thiền http://www.youtube.com/my_playlists?p=BB29B88DE3E73309
Thở đan điền thần http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdI
Thở đan điền tinh http://www.youtube.com/watch?v=zRFarYotvc0
Thở mệnh môn http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bw
Thở thận http://www.youtube.com/watch?v=m1HXTan06qU
Thu công http://www.youtube.com/watch?v=OOxGMOBVWBM
Vận khí ngũ hành http://www.youtube.com/watch?v=c2UrvPp0Tto
Vặn mình 2 nhịp http://www.youtube.com/watch?v=FxO_DoYjBQ0
Vặn mình 4 nhịp http://www.youtube.com/watch?v=TvBODtnzZkI
Vỗ chân http://www.youtube.com/watch?v=-EocODFAAnQ
Vỗ tâm thận http://www.youtube.com/watch?v=bXsp4KE7BGI
Vỗ tay 2 nhịp http://www.youtube.com/watch?v=pGg3BF3BL6A&NR=1
Vỗ tay 4 nhịp http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHhc
Vuốt tay http://www.youtube.com/watch?v=ymoddD5D1zY

Filed under: Học chữa bệnh qua Video

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s