Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Tác Phẩm Bằng Giấy Của Patty Và Eckman

Những tác phẩm tuyệt đẹp được làm bằng giấy trắng

Đôi vợ chồng Patty và Allen Eckman ở Nam Dakota, Mỹ . Họ đã biến những trang giấy trắng thành những tác phẩm điêu khắc có tính nghệ thuật rất cao. Những tác phấm của họ nổi tiếng khắp thế giới

Hai vợ chồng phải mất đến 11 tháng để hoàn thành những tác phẩm dưới đây. Allen và Eckman bắt đầu công việc này từ năm 1988 ở Nam Dakota, Mỹ. Họ đã bán một tác phẩm với giá $47,000

Lưu ý: những loại giấy này không có chất axit

Wolf Spirit Dancer
Traditional Dancers


Hoop Dancer Dancing Eagle

Powwow Practice

Hula Girl

Hawaiian Princess

Hopi-Buffalo-Dancer

Buffalo Spirit Dancer

Spirit Hunter

Rushmore Goats

Replenishment

Prairie Edge Powwow

Prairie Edge Encampment

Prairie Chicken Dance

Majestic Combat

Hunting Bulls

Hunting

His Last Hunt


White Buffalo Lance

Tracking Geronimo

The Way

Sitting Bull’s Visions

Lacrosse Brothers

Geronimo on background

DanceChild

Mother Legacy

Where Eagles Pray

War Chief’s Strong Prayer

Offering The Medicine Skull

Offering The Medicine Pipe

Offering The Medicine Horn

Geronimo

Chief’s Rock

Blessing The Hunt

The Sentinel

Lancers on rocky ground

Ku’uipo

Chief Calling The Buffalo

Calling The Buffalo

To Save One

The Great Emancipator

The Calf Roper

North West Trackers

Driving The Longhorns

Dr Harry Depew Memorial

Colonel Al Morgan

Buffalo Soldier Grover Hank

Al Morgan’s Memorial

Allen Eckman’s Memorial

Nguồn: Eckman 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s