Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Bước 4

Sự đáp ứng của chúng ta: TIN NHẬN CHÚA CỨU THẾ GIÊ -XU

Kinh Thánh dạy…

” Nầy, Ta đứng bên ngoài gõ cửa , nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào cùng người ấy…”   Sách Khải Huyền 3:20

” Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-Xu đều được quyền làm con cái của Thượng Đế .” Sách Giăng 1:12

” Nếu miệng anh em xưng nhận Giê-Xu là Chúa, và lòng anh em tin Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại thì anh em được cứu rỗi.”
  Sách La Mã 10:9

Có những lý do chính đáng nào khiến bạn không thể tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu ngay bây giờ?

Cách tin nhận Chúa

1. Nhìn nhận nhu cầu (Tôi là tội nhân)

2. Sẵn sàng xoay bỏ tội lỗi ( Ăn năn)

3. Tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã đổ huyết chết vì bạn trên thập tự giá và đã sống lại từ mộ địa

4. Nhận Ngài là Chúa và mời Ngài ngự vào lòng để hướng dẩn cuộc đời của bạn.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-Xu, con thật sự cần Ngài. Con cám ơn Ngài đã hy sinh trên thập tự giá vì tội của con để con được xưng công bình trước mặt Thượng Đế và được ban cho sự sống đời đời. Con kính mời Chúa ngự vào lòng con và biến đổi con theo ý Chúa muốn, AMEN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s