Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Sự Bảo Đảm Của Thượng Đế

Lời Chúa là sự bảo đảm chắc chắn

Kinh Thánh dạy…

” Ai tiếp nhận Con Thượng Đế mới có sự sống. Ai khước từ con Thượng Đế làm sao có sự sống được? Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh con Thượng Đế, để anh em biết mình có sự sống đời đời”      Sách 1 Giăng 5:12-13

” Vậy anh em được cứu nhờ ơn phước của Thượng Đế và  bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-Xu. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế, không phải là kết quả công đức của anh em, nên không ai có thể tự hào”     Sách Ê-Phê-Sô   2:8,9


Bạn muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành, xin liên lạc với một Hội Thánh Tin Lành gần nơi Bạn ở, hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau, chúng tôi rất vui được giúp Bạn:

Thánh Đường Tình Yêu Không Biên Giới

9822 Russell St.,Garden Grove CA  92844

Điện thoại   1(714)725-0818 hay (714) 892-0781

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s