Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Bước 3

Chương trình cứu chuộc của Thượng Đế

Chúa Cứu Thế Giê-xu là câu giải đáp duy nhất cho nan đề nầy. Ngài chết trên cây thập tự và đã sống lại, đền tội cho chúng ta, đồng thời cũng nối liền khoảng cách giữa Thượng Đế và Con Người.

Kinh Thánh dạy:

” Chỉ có một Thượng Đế, cũng chỉ có một Người hòa giải giữa Thượng Đế và loài người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu.”   Sách I Ti-Mô-Thê 2:5

” Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ mặc dầu không hề phạm tội, Ngàì đã một lần chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta, để đem chúng ta trở về cùng Thượng Đế…”   Sách I Phi-E-Rơ 3:18a

Thượng Đế chuẩn bị sẵn một con đường…. chúng ta phải lựa chọn…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s