Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Niềm Tin

comet ison

 

Trước khi núi non chưa sanh ra,

Đất và thế gian chưa dựng nên

Từ trước vô cùng, cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời

 Sách Thi Thiên đoạn 90:2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s