Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Bước 2

Nan Đề Của Chúng Ta : Sự Chia Cách

Thượng Đế tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài ( Sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 ) để con người có sự sống dư dật.

Ngài ban cho con người sự tự do lựa chọn để yêu thương và vâng phục Ngài.

Nhưng con người đã chọn bất phục Thượng Đế và theo ý riêng của mình. Sự lựa chọn của chúng ta đưa đến hậu quả bị ngăn cách với Thượng Đế!

Kinh Thánh dạy…

” Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thượng Đế “ Sách Rô ma 3:23  

” Vì tiền công của tội lổi là sự chết (  tâm linh bị phân cách khỏi Thượng Đế ), nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta.” Sách Rô ma đoạn 6:23

Trải qua mọi thời đại, người ta tìm đủ mọi phương cách để nối lại khoảng cách ấy…Nhưng đều thất bại…

Kinh Thánh dạy…

” Có một con đường mới trông tưởng là chính đạo,nhưng cuối cùng đường ấy dẫn đến cỏi hư vong. ” Sách Châm Ngôn 14:12

“Nhưng tội lổi đã đào hố thẳm giữa ngươi với Chúa; gian ác các ngươi che lấp đến nổi ngươi không thấy mặt Ngài và Ngài không thể nghe tiếng ngươi cầu nguyện. “ Sách Ê-Sai đoạn 59:2

Chỉ có một giải pháp duy nhất cho nan đề ngăn cách này :

Thập Tự Giá

Con người thì tội lổi, còn Thượng Đế thì thánh khiết nên con người không thể tự cứu mình bằng nổ lực riêng trong việc lành, nếp sống đạo đức, triết lý hoặc tôn giáo…Xem tiếp Bước 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s