Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Ảnh Màu Miền Bắc năm 1915-1920

http://xa.yimg.com/kq/groups/4722072/1833016109/name/Hinh%20mau%20mien%20Bac%20vao%20nhung%20nam%201915-1920_.pps

Advertisements