Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Bước 1

Thượng Đế yêu thương bạn và mong muốn  bạn kinh nghiệm được Bình An, Sự Sống Dư Dật và Sự Sống Vĩnh Cửu

Kinh Thánh dạy…

“… Chúng ta được hòa giải với Thượng Đế qua trung gian Chúa Cứu Thế Jêsus.” Sách Rô-ma 5:1

“Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh CON MỘT của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh cửu.” Sách Giăng 3:16

” Còn Ta đến để đem lại sự sống sung mãn.” Sách Giăng 10:10b

Dù Thượng Đế đã hoạch định cho chúng ta có sự bình an và sự sống dư dật ngay bây giờ, tại sao nhiều người ngày nay vẫn chưa có kinh nghiệm nầy?….( xem tiếp bước 2 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s