Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Việt Nam: Hình Ảnh Xưa

Rất nhiều tài liệu quý ngàyxưa

A- Việt-Nam những hình ảnh xưa

Từ dân lên quan (21 hình)
Nghề phát thư (11 hình)
Xe kéo ( 23 hình)
(Xin lưu ý ! trong phần trên có vài tấ m hình có thể là m cho các bạn trẻ bị chấn động)
Luật xưa (10 hình)
Nghề nghiệp (27 hình)
Giáo dục (12 hình)
Nghệ sĩ (8 hình)
****
B- Việt-Nam hình ảnh ngày nay
Cố Ðô Huế (16 hình)
Sài-gòn (16 hình)
*****
C- Tranh dân gian
(Bấ m nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút “Précédente” (hay “Back”) của navigateur để trở lại trang nầy)
nguyen-dang-che.jpg (156689 octets)
Nghệ nhân Nguyễn Ðăng Chế (Tel: 0241-865308)
38, làng Ðông Hồ – Song Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh – VIETNAM
                                                                                     dau-vat.JPG (76709 octets)             
Ðấu vật
                                          
coqs.JPG (81145 octets)
Sân gà
souris.JPG (100815 octets)
Chuột rước đèn
Heo-lon.JPG (83868 octets)
Lợn béo
ech-di-hoc.JPG (89801 octets)
Ếch đi học
enfant-coq.JPG (62828 octets)
Bé và gà (Vinh Hoa)
hai-dua.JPG (98698 octets)
Hái dừa (Hứng dừa)
danh-ghen.JPG (86385 octets)
Ðánh ghen
thoi-sao.JPG (76112 octets)
Mục đồng thổi sáo
tha-dieu.JPG (67053 octets)
Mục đồng thả diều
be-trau.JPG (82703 octets)
Mục đồng học bài
trung-trac.JPG (71064 octets)
Bà Triệu
mua-rong.JPG (84115 octets)
Múa rồng
nghi-ngoi.JPG (82246 octets)
Nghĩ ngơi
souris-chat.JPG (83762 octets)
Mèo và chuột (Ðá m cưới chuột)
poissons.JPG (70759 octets)
D- Bưu thiệp Việt-Nam

Phong cảnh (9 hình)
Miền quê (15 hình)
Chiếc áo dài (10 hình)
***
Tài liệu về Vietnam (bấm chuột vào hành chử gạch đít)
 
 Chủ đề :
Bản đồ khổ lớn của thành phố Hà Nội vào nă m 1890, 1936 (1,9 Mo) và nă m 2000. (đang là m )
Bản đồ khổ lớn của thành phố Huế vào nă m 1946 và nă m 2000. (đang là m )
Bản đồ khổ lớn của thành phố Sàigon vào nă m 1891, 1947 (8 Mo) và nă m 2000.
Bản đồ Indochine Pháp, khổ lớn, vào nă m 1953. (đang là m )
Là m cách nào để Viết và Ðọc tiếng Việt trên m áy tin học, hay tì m hiểu về những khó khăn gặp phải trong việc sử dụng tiếng Việt trên Internet. (trong khi chờ đợi xin đọc bài viết bằng tiếng Pháp)
Tìm hiểu về lịch sử của Sàigòn. (đang soạn)
Tìm hiểu về sự “tín ngưỡng dân tộc” của người Việt. (đang soạn)
***
E-Triển lãm hình của Việt-Nam
(Xin liên lạc với tôi nếu bạn m uốn m ở m ột trang cho bạn ở đây)
 
*****
F-Triển lãm hình vẽ của Việt-Nam
(Xin liên lạc với tôi nếu bạn m uốn m ở m ột trang cho bạn ở đây)
 
 
****
 
MƠ MỘNG
Sàigòn vào đêm của BDH (Canada)
Huế vào đêm của BDH (Canada)
Vài kiến trúc mới trong Sàigon của BDH (Canada
 
Các site khác
 
Saigon Báo.com. Như m ột quyển niên giá m về những tờ báo Việt trên Net.
Ðại Việt sử thi. Lịch sử Việt Na m bằng thơ của Ông Hồ Ðắc Duy (tiếng Việt)
Chim Việt Cành Nam. Một site rất hay nói về nhiều khía cạnh văn hóa của Việt Na m . Các bạn phải đến coi (tiếng Việt)
Giới thiệu kho ảnh Việt Nam (1920-1930) của Ông Simone Peyrin. Ðược là m sống lại qua Ông Nguyễn Du.
Những tấm tranh dân gian Việt Nam của Ông Oger. Ðược là m sống lại qua Ông Nguyễn Du. Xem hình.
Forums Ðặc Trưng Foru m bằng tiếng Việt, có nhiều đề tài, khá hay.
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s