Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

10000 Lời Chúc Tán

Sáng tác: Matt Redman

Lời Việt: David Đông

Trình bày: Matt Redman

 

10000 Reasons

Refrain: Bless the Lord, O my soul O my soul Worship His holy name Sing like never before O my soul I’ll worship Your holy name

1. The sun comes up, it’s a new day dawning It’s time to sing Your song again Whatever may pass, and whatever lies before me Let me be singing when the evening comes

2. You’re rich in love, and You’re slow to anger Your name is great, and Your heart is kind For all Your goodness I will keep on singing Ten thousand reasons for my heart to find

3. And on that day when my strength is failing The end draws near and my time has come Still my soul will sing Your praise unending Ten thousand years and then forevermore

Ngàn Lời Chúc Tán

Điệp Khúc: Nguyện chúc tán Chúa muôn đời Dâng Chúa hết tâm hồn Thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Ngợi ca Chúa mãi không ngừng Hồn linh nầy! Thờ tôn danh thánh Cha đời đời

1. Bình minh đã đến! Một ngày mới trong tay Ngài Chính lúc con dâng lên Chúa tiếng hát Dù thế giới sẽ qua Hay trần gian dùn gian dối muôn điều Môi con luôn ca khen dù đêm tối đến gần

2. Tình Cha bao la!  Nhân từ Chúa đến suốt đời Kìa danh cao sang và lòng Cha bao dung. Vì Chúa tốt thay con nguyện luôn ca hát chúc tôn Kìa hàng ngàn điều mà lòng con chúc tôn Ngài.

3. Một hôm đã đến, khi lòng con thấy mõi mệt Mọi thứ chấm dứt.  Cuộc đời con đã đến. Hỡi Chúa!  Linh hồn con vẫn luôn hát ca Từ ngàn đời và ngàn đời, cho đến muôn đời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s