Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Nhành Lau Trắng

 Phim Việt Nam rất hay 

 Sự gặp gỡ của 1 cậu bé đánh giầy và 1 cô bé trong 1 gia đình lục đục.

http://youtu.be/5pQKPScS12o

Advertisements