Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Ân Điển Quyền Năng

Your Saving Grace

1. Purely by Grace I come to you

Forgiven I rise to say

Cover me with you Mercy Lord

Under your wings I will stay

Show me O Lord, Your Ways,

Chorus:

God of my Strength

I come to You

Beholding Your Face

I’m Changed Anew

Rested within

Your Strong Embrace

Restored by Your Love

Your saving Grace

2. Righteous and bold I come to you

Solely because you gave

Your life for mine upon that cross

Love made you take my place

Now Jesus, Your Name I praise

Ân Điển Quyền Năng

1. Chỉ bởi ân điển con đến với Cha

Mọi tội con nay Chúa xóa

Phủ che chính con bằng nhân từ Ngài

Ớ dưới cánh Cha an ninh

Chúa dẫn dắt con mọi đường.

Điệp Khúc: Chúa Đấng quyền năng

Con nguyện đến bên

Nhìn ngắm gương mặt

Ngài Hóa nên hiển vinh

Nghĩ yên trong bóng

Cánh Ngài chở che

Chạm đến suối tình yêu

Ân điển quyền năng

2. Vua công chính hỡi Con đến với Cha

Hoàn toàn bởi Chúa đã phó

Ở nơi thập tự dòng Huyết tuôn trào

Vì yêu con nên Chúa chết

Chỉ Giê-su Đấng con thờ phượng

Thư Viện Tin Lành

http://www.thuvientinlanh.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s