Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Thơ Xuân

Leave a comment

canh-buom-mua-xuan

Buổi sớm đầu xuân

Đẩy cửa nhìn sân trước

Mới hay xuân về đây

Bướm lượn đôi cánh trắng

Tìm đài hoa ngất ngây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s